Porady - pytania i odpowiedzi

2014-01-09 05:40 autor: Mike2000

12 455 odsłon

Darowizna w udziałach a wyjście ze współwłasności

Moje pytanie jest kontynuacją wcześniejszego pytania ,ale do rzeczy .

Zakładając ,że Mama mnie i bratu przekazuje darowiznę mieszkania w udziałach 3/4 i 1/4 to czy mogę od razu iść do sądu i ubiegać sie o wyjście z tej współwłasności czy muszę odczekac jakiś okres np. abu uniknąć jakiegoś podatku. Rozumiem ,że jeżeli brat będzie zgodny to sąd nie będzie utrudniał i przychyli się do wniosku. Ile może trwać ta cała procedura ?

[ porady z tej kategorii ]

UDZIELONE ODPOWIEDZI

 • 2014-01-09 12:32 autor odpowiedzi: Radca prawny Łukasz Obrał / prawo-porady.pl

  Zniesienie współwłasnosci wiąże się z podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Podatkowi temu podlegają umowy o zniesienie współwłasności, ale tylko w części dotyczącej spłat lub dopłat. Ponadto ustawa stanowi, że podatkowi temu podlegają także orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne.

  Podstawę opodatkowania stanowi przy umowie o zniesienie współwłasności wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego nabytego ponad wartość udziału we współwłasności.

   

   

   

  Jeżeli chodzi o podatek dochodowy to należy stwierdzić, że różne urzędy skarbowe różnie interpretują prawo.

   

  Czy wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od kwoty, którą będzie otrzymywać w zamian za zniesienie współwłasności odziedziczonej nieruchomości?

  W tym zakresie można spotkać się z odmiennym stanowiskiem organów podatkowych.

   

  I tak np. w interpretacji indywidualnej z dnia 12 marca 2013 r. , znak IBPBII/2/415-1595/12/MM,

  Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdza, że otrzymanie przez wnioskodawcę w wyniku zawartej ugody, której celem był dział spadku i zniesienie współwłasności kwoty ekwiwalentnej do posiadanego udziału w spadku nie spowoduje powstania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Istotne znaczenie dla niniejszego rozstrzygnięcia ma okoliczność, że spłata nie przekroczyła wartości przysługującego wnioskodawcy udziału spadkowego, a czynność prawna została dokonana wyłącznie między spadkobiercami.

  W konsekwencji na wnioskodawcy nie ciąży obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu otrzymywania spłaty w zamian za udział w odziedziczonej nieruchomości.

   

  Natomiast w innej interpretacji, z dna 23 sierpnia 2013 r. , znak: IBPBII/2/415-603/13/HS, ten sam Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, stwierdza: w  wyniku dokonania zniesienia współwłasności możliwe jest zatem przyznanie rzeczy jednej osobie, przy jednoczesnym zobowiązaniu do dokonania spłat na rzecz pozostałych współwłaścicieli. Wówczas osoba otrzymująca w całości daną rzecz nabywa jej część ponad dotychczas posiadany i przysługujący jej udział w rzeczy. Konsekwencją tego jest zbycie tej części rzeczy po stronie tego współwłaściciela, który w zamian przysługującej części rzeczy otrzyma spłatę pieniężną. Wówczas mamy do czynienia z odpłatnym zbyciem udziału w nieruchomości, które wyczerpuje dyspozycję przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wskazać bowiem należy, że użyte w wyżej powołanym art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pojęcie „odpłatne zbycie” oznacza każde przeniesienie prawa własności lub innych praw majątkowych w zamian za korzyść majątkową. Termin odpłatne zbycie obejmuje zatem szeroki zakres umów. W myśl art. 155 Kodeksu cywilnego umowa sprzedaży, zamiany, darowizny lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy co do tożsamości oznaczonej przenosi własność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły. Tym samym określenie „zbycie” odnosi się do wszystkich przypadków przeniesienia własności, nie ogranicza się wyłącznie do sprzedaży czy zamiany, lecz ma zastosowanie do wszystkich czynności prawnych, których skutkiem jest przeniesienie prawa własności do całej rzeczy lub udziału. Pod pojęciem „odpłatnego zbycia” należy rozumieć zatem każde zdarzenie i każdą czynność prawną, w wyniku których dochodzi do przeniesienia prawa własności nieruchomości (lub udziału w niej) za wynagrodzeniem.

  Jednym ze sposobów zniesienia współwłasności jest przyznanie wspólnej rzeczy jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych. Oznacza to, że osoby które otrzymują spłaty w zamian za udziały we współwłasności zbywają swoje udziały w rzeczy odpłatnie.

  W związku z tym, po stronie dokonującego odpłatnego (bo w zamian za spłatę) zbycia udziału w nieruchomości powstaje obowiązek podatkowy, ale tylko wówczas, o ile zdarzenie to ma miejsce przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie zbywanego udziału.

   

   

  Z powyższego wynika, że nie da się Panu jednoznacznie powiedzieć czy w sytuacji, w której dokona Pan zniesienia współwłasności w wyniku której Pan stanie się właścicielem całej nieruchomości za spłatą na rzecz brata, czy powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego.

  Władczą decyzję w Pana konkretnej sprawie może podjąć wyłącznie właściwy urzęd skarbowy. Może Pan również wystąpić z wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej. Taka interpretacja będzie wiążąca dla urzędu skarbowego.

   

  Na pewno obowiązek zapłaty podatku dochodowego nie powstanie jeżeli od końca roku kalendarzowego, w  którym mama dokona darowizny upłynie co najmniej 5 lat.

  Ad METAM Łukasz Obrał Radca Prawny

  Oceń odpowiedź 0 0

  skomentuj | odpowiedz

Zobacz także

DODAJ ODPOWIEDŹ:

Powiadom mnie emailem, gdy ktoś jeszcze odpowie na to pytanie

ZOSTAŃ EKSPERTEM

ZOBACZ PODOBNE PYTANIA

Publikowane w serwisie porady mają charakter edukacyjny i nie mogą być traktowane jako profesjonalne konsultacje dotyczące konkretnych przypadków. Redakcja ani wydawca serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczanych porad.Na skróty

REKLAMA

Szukaj pytań i odpowiedziZadaj pytanie

Nie możesz znaleźć odpowiedzi? Zadaj pytanie w kategorii Prawo: pozostałe

Eksperci radzą

Ostatnio zadane pytania

Ostatnio udzielone odpowiedzi

Artykuły

Tematy

Poprzednie pytania